Sandra Bolte
11/01/2022
5 min
0

Pleidooi voor ouderschap vanuit het hart

11/01/2022
5 min
0

H. is 14 jaar. Via de pijnpoli van het Wilhelmina Kinderziekenhuis is ze bij ons gekomen. Ze heeft last van chronische pijnklachten en voelt zich depressief. Hierdoor kon ze het afgelopen jaar niet naar school en volgt ze nu online-les via IVIO thuis. Bij de intake vertelt moeder dat ze van kinds af aan al anders is geweest. Ze was moeilijk verstaanbaar dus ging al jong naar de logopedist. Haar motoriek was houterig en onhandig, dus ze ging al jong naar de fysiotherapeut. Er werd geadviseerd om haar op gym te doen en ondanks dat ze hier geen plezier aan beleefde, tijdens de uitvoering tegen bv. de kast aanliep en daarom werd gelachen, haalden ouders haar er niet af. Sinds een jaar weten ze dat ze DCD heeft en moeder zegt: ‘Had ik maar beter naar mijn eigen gevoel geluisterd, en haar er eerder afgehaald. Nu is ze zo vaak uitgelachen en voor dom uitgemaakt…’ 

Herken je dit? Je voelt dat iets niet goed is voor je kind maar de ‘autoriteiten’, de arts, de overheid of de leerkracht zegt dat dit of dat nodig is. Je schakelt dat eerste ‘stille stemmetje’, je intuïtie, uit en denkt: ‘Zij zullen het wel beter weten’.  En zo veroorzaak je onbedoeld en onbewust een negatief zelfbeeld bij je kind. Als je hier uit wilt stappen, je kind wilt ondersteunen in het in verbinding blijven met zijn eigen pure en authentieke kern, lees dit artikel dan verder.


Wie ben je?

Je bent liefde, oneindig potentieel en licht. Daartegenover hebben je ouders, de school waar je naar toe ging en de normen en waarden die bij onze maatschappij horen, je laten geloven dat je een persoonlijkheid bent. Je bent een moeder, een zuster, een buurvrouw, iemand met een eenvoudig huis of een flitsende auto. Op deze manier ben je je gaan identificeren met de rollen die je speelt. Ook speel je in op de verwachtingen van de maatschappij. Je hoort immers medelijden met je naasten te hebben en voor hen klaar te staan. Je hoort een goede moeder te zijn die de kinderen sociale omgangsregels bijbrengt en je hoort de dochter te zijn die wekelijks haar ouders opzoekt. Dit is echter niet wie je bent! Je bent door je verleden afgedwaald van je pure, authentieke kern. In de Coronatijd waarin we zitten, wordt je meer dan ooit opgeroepen om jezelf te herontdekken. Om je opnieuw te verbinden met je innerlijke autoriteit en te handelen vanuit datgene wat goed voelt voor jou.


Creator van je eigen leven zijn

Eén van de belangrijkste lessen die ik van de wijsheid van de Maya’s heb geleerd is dat je stuurman van je eigen leven bent. Daarvoor heb je jouw vrije wil gekregen. Elke dag en elk moment opnieuw heb je de kans om te kiezen vanuit angst of liefde. Om te voelen wat resoneert bij jou en wat niet. Om datgene los te laten wat niet goed voelt en op onderzoek uit te gaan. Door kritisch te zijn en niet zomaar de adviezen van de ander over te nemen, ontwikkel je eigenaarschap. Dit is verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen, èn die van je kind. 


Integriteit

De kinderen van deze tijd willen niets liever dan dat jij je als ouder weer met je hart verbindt. Dat je handelt vanuit liefdevolle en positieve gedachten, je gevoel centraal durft te stellen en jezelf eerlijk en congruent uitspreekt. Om dit te bereiken is er vaak een breekpunt nodig. Ik geloof dat we ons daar nu in bevinden. Wereldwijd. Voel je dat er iets niet klopt aan wat de overheid uitdraagt? Ervaar je dat de media te eenzijdig informeert? Zie je dat je kind niet lekker in zijn vel zit? Kom dan in actie en ga op onderzoek uit. Durf vragen te stellen, waarheden in twijfel te trekken en te kijken naar wat je kind nodig heeft. Het meest belangrijke hierbij is nu dat je in jezelf gelooft, dat je je door niets of niemand laat manipuleren en handelt vanuit jouw innerlijke weten. Hiervoor is moed nodig. De moed om niet langer te strijden of te vluchten, maar om in gesprek te gaan met de ander die iets van je kind wil wat voor jou niet goed voelt. Ik zie op facebook momenteel veel verontwaardiging voorbij komen over het dragen van mondkapjes in de school. Ouders roepen veel op de sociale media, discussiëren en bestrijden elkaar. Maar hoeveel ouders gaan daadwerkelijk naar de school? Gaan vanuit oordeelloosheid in gesprek en geven aan wat ze denken en voelen? Stellen een duidelijke grens? 


De nieuwe wereld

We leven in een overgangstijd waarin het oude afbreekt. Ik geloof dat we met elkaar transformeren naar de betere versie van onszelf. Eén waarbij ons hoofd en hart verbonden zijn met elkaar. Waarin we vanuit hart en ziel leven en weten dat we samen één zijn. In deze wereld past geen verdeeldheid, oordeel, disharmonie of je door een ander laten vertellen wat goed is voor jou. In deze wereld mag ieders mening of waarheid er zijn, staat niemand boven of onder een ander en is liefde het antwoord op alles. Op school leren de kinderen hun eigen talenten en verlangens centraal te stellen. Ze leren hoe hun creatiekracht gebruiken. Innerlijk zijn ze gemotiveerd om op ontdekking uit te gaan. Hierbij ontwikkelen ze niet alleen mentaal, maar ook fysiek, emotioneel en spiritueel. 


Puurheid

Ieder mens en elk kind is uniek. Wanneer we in verbinding met deze unieke kern staan, brengen we de vaardigheden en talenten in de wereld die ons van nature makkelijk af gaan. Zo vullen we elkaar aan. Dit is wat de bedoeling is. Jij staat nu voor de keuze. Ben ik bereid om mijn oude denken en overtuigingen te onderzoeken en los te laten? Om mijn focus te verleggen naar liefdevolle en positieve gedachten en acties? 

Dagelijks bepaal jij aan welke wereld jij meebouwt. Blijf je vanuit angst, vanuit een denken dat de ander het beter weet dan jij handelen, of kies je ervoor om oude patronen los te laten. Om te gaan staan voor jezelf en voor je kind. Om hierbij niet langer voor de rol van slachtoffer, aanklager of redder te kiezen, maar jezelf te herontdekken: leren goed voor jezelf te zorgen, assertief en kwetsbaar durven zijn. Je eigen stem, verlangen en gevoel centraal durven zetten. 


Manifestatiekracht

Het is mijn hartewens dat ouders deze weg naar binnen gaan. Dat ze op een positieve manier een rolmodel voor hun kind worden en tijdig ingrijpen wanneer acties ten koste gaan van de puurheid van kinderen. Geloof in jezelf en sta op. De tijd van verschuilen, je stil houden of oeverloos discussiëren, vechten en strijden is voorbij. Ga staan: vanuit onvoorwaardelijke liefde, compassie en eerlijkheid. Durf als het nodig is je kind bij die fysiotherapeut, vereniging of school weg te halen. Stel je grenzen en wees daar trouw aan. Durf kwetsbaar te zijn. Je bezit over een gigantische manifestatiekracht. Je gevoelens wijzen je hierin de weg. Laat onderliggende negatieve (onbewuste) overtuigingen los en neem de regie in eigen handen. 

Jij en je kind gaan een fantastische toekomst tegemoet. Dagelijks heb je de keuze op welke werkelijkheid jij je richt. Op datgene wat ze op televisie of in de krant laten zien of de nieuwe wereld-in-wording waarin natuur, biologie, spiritualiteit en wetenschap hand in hand gaan. Je vindt de antwoorden in je hart. Ik weet wel waar ik voor kies. Jij?


Sandra Bolte coacht en traint ouders (online) naar Hartgedragen Ouderschap. Het is haar missie dat kinderen worden zoals ze bedoeld zijn. Hiervoor hebben ze ouders nodig die kritisch denken, zichzelf helen, hoofd en hart verbinden met elkaar en hun eigen zielspad bewandelen. Reacties