Sandra Bolte
11/01/2022
3 min
0

De Tzolkin kalender - Krachtig zelfhelingssysteem

11/01/2022
3 min
0

De Tzolkin is een heilige kalender van de Maya’s, een kalender die ons verbindt met de HUNAB K’U, het galactisch Hart in het centrum van het universum. Iedereen en alles op aarde staat in directe verbinding met het Universum, we worden onbewust beïnvloedt door deze Scheppende Energie. Deze Scheppende energie is pure energie, de Tzolkin is een middel om je van deze werking bewust te worden en zelf schepper te worden van je eigen leven. Je geboortedag heb je gekozen en daarmee ook gekozen voor een energetisch ontwikkelpatroon. Je geboortedatum is dan ook de sleutel om de Tzolkin binnen te gaan en jezelf, je programma en je potentiële mogelijkheden te ontdekken.

De Tzolkin is gebaseerd op 13 Tonen en 20 Zonnetekens en bestaat uit 260 dagen. Dat is 20 x 13. Er zijn 20 Tzolkin golven die elk bestaan uit 13 dagen. De dertiendaagse groeigolf geeft de energetische mogelijkheden aan voor bewustwordings- en groeiprocessen die in die golf gemakkelijker bij je binnen kunnen komen als je hier bewust op afstemt.

Er zijn 4 windrichtingen die zichtbaar worden in de 4 kleuren waaruit de Tzolkin bestaat. Een kleurencyclus bestaat dan ook uit 4 golven in de 4 verschillende golven; kleuren die elk een eigen betekenis hebben. 

 - Rood staat voor het begin

 - Wit voor de verdieping

 - Blauw voor de transformatie

 - Geel voor de oogst

Tzolkin betekent: Hoe je stukjes van de zon kunt begrijpen. De geboortedatum bestaat uit zo’n stukje van de zon. Elk stukje van de zon geeft een combinatie weer van verschillende zonnetekens en iedere relatie die je onderhoudt, voegt daar iets aan toe. Je bewustzijn verruimen is dus ook alle stukjes van de zon in jou realiseren.

De Maya’s vertellen ons dat wijsheid en waarheid een rivier binnen in ons is… als wij vasthouden aan onze visie, wijsheid en inzichten blokkeren we ook de stroom van onze eigen geestelijke rivier. Dit maakt ons ongezond. Onze geestelijke rivier is afkomstig van de Zon. De Zon zorgt voor warmte en energie, licht en leven. De Zon zelf is de Bron van Licht-energie. De grote Bron die bewustwording in ons activeert…waardoor in ons het PURE Zelf mag ontwaken en je het pad van zelfheling opgaat.

De Maan geeft geen warmte en bezit geen eigen Lichtbron. Ze weerkaatst het zonlicht naar de aarde. In de Nacht zien we de Zon niet, maar is het de Maan die de aarde verlicht: het lijkt alsof de Maan Licht uitstraalt…het is een schijnwerkelijkheid. De Maan fungeert dus eigenlijk als een spiegel die het Zonlicht, door de Maan getransformeerd, doorgeeft.

Onze hele samenleving is (nog) voornamelijk gericht op de Maankrachten. Het Maanlicht schenkt ons uiterlijke voorschriften, menselijke autoriteiten, geboden, regels, wetten en voorschriften. De gevolgen van de splitsing tussen geest en materie, waardoor de mechanische tijd (lineair) en de (broed)machines werden uitgevonden, eisen hun tol. In politiek, de samenleving, religieus, overal kunnen we dit nu terugzien. De tijd is aangebroken dat we de breuk tussen de Geest en de Materie mogen gaan herstellen, mét de wijsheid die we opgedaan hebben! 

De Zon en de Maankrachten werken als hele fundamentele krachten in ons die verschillende behoeften geven. De ene is gericht op jezelf zijn en jezelf worden – de andere is een behoefte om (weer) op te gaan in het grotere geheel en je compleet te voelen. Deze worstelingen spelen gedurende onze hele ontwikkeling een cruciale rol, vooral in relaties binnen ons gezin…

Leven met de Tzolkin is het gaan van het Pad van Zelfheling. Het Pad van Zelfheling is de weg van het oer-vertrouwen naar de onvoorwaardelijke liefde. De cyclische herhaling van het gaan van deze weg brengt je op een groeiweg naar meer eenheid en kracht. Je vindt gaandeweg meer evenwicht in alle dualiteiten, polariteiten en schaduwkanten die er zijn. Het Pad van Zelfheling is daarmee ook een Middenweg. Het Midden vinden tussen alle uitersten. Dat alles er mag zijn:

  • Al je emoties; de fijne èn nare
  • Ieder mens; vanuit respect voor zijn eigen plek in zijn ontwikkeling

Wij zijn een deel van de schepping, van de wereld en van de kosmos. Als zodanig zijn wij een inwoner van drie werelden. In onszelf te herkennen als het ego, het Hoger Zelf en ons fysieke lichaam. (Onze familie(bloed)banden horen bij de laatste…) Het eigen Hart is de schakel tussen het synchroniteitsproces van het Universele Hart en het Hart van Moeder Aarde. Het eigen Hart is verbonden met het creatieproces dat van hieruit ontstaat. 

Tenslotte:

De kinderen van deze tijd hebben zich, vaak vanwege het gevoel ‚anders’ te zijn, met grote regelmaat aangepast en hun ‘echte ik’ verstopt. De zoektocht naar je ‘echte ik’ kan een moeizame zoektocht zijn. De Tzolkin, die de weg wijst naar de vierde dimensie, is daarom bij uitstek voor hun ouders een geweldig ‚middel’ om weer in je eigen energie te kunnen komen, gezond te worden en je eigen thema’s weer te h*erkennen. De betekenis van het woord ‚individu’ is: een ongedeelde eenheid… 

We mogen uitreiken naar het potentieel dat diep in ons verborgen ligt, geboren wil worden en aan het Licht wil komen. Opdat we een positief rolmodel voor ons kind zijn 💓 


Wil je meer informatie over het aanzetten van je zelfhelend vermogen door middel van het verhogen van je frequentie– klik dan op de link https://www.hartgedragenouderschap.nl/healy/ 


Ben je benieuwd naar hoe je de wijsheid van de Maya’s kunt integreren in je gezin? Download gratis het E-book: Een nieuwe kijk op je gezinsleven.’ https://www.hartgedragenouderschap.nl/e-book/ 

Reacties