Sandra Bolte
11/01/2022
7 min
0

Ontdek het WAAROM van de gebeurtenissen in je leven

11/01/2022
7 min
0

Ontdek het WAAROM van de gebeurtenissen in je leven 

en ondersteun je kind in de verbinding met zijn pure, natuurlijke zelf.

De Maya cultuur is een hoog ontwikkelde beschaving die in Midden-Amerika is ontstaan. Vanuit hun verbinding met de planeten, zon, sterren, maan en melkweg (Hunab ’Ku)  zijn een aantal onvoorspelbaar precieze kalenders ontstaan. De Tzolkin is er één van en dit gedachtegoed is sinds 1996 beschikbaar bij ons in het Westen. De oude, natuurlijke wijsheid van de Maya’s is nog dagelijks actueel en blijkt een krachtig zelfhelingssysteem te zijn. Kinderen verbinden zich makkelijk met de dagenergie van de Tzolkin. Het helpt hen in verbinding te blijven met de eenheid en heelheid van waaruit ze zijn ontstaan. De Tzolkin brengt je immers rechtstreeks in contact met de Bron. De visie van de Maya’s (en andere inheemse, oude culturen) is dat we, wanneer we meer naar onze kinderen kijken, allemaal weer vanuit die verbinding met de Bron kunnen leven. Hiervoor moeten we de weg van ons hoofd (mind) naar ons hart (intuïtie) gaan; de verbinding herstellen met ons natuurlijke, pure zelf. Het goede nieuws hierbij is dat we in het gaan van deze, niet makkelijke weg, van onze kinderen kunnen leren. Zij leven ons hierin voor. Waarom je dat zou doen? Leven vanuit verbinding met je hart brengt magie, balans, vreugde en rust. Precies wat onze kinderen graag willen zien bij ons en waardoor ze zelf deze natuurlijke verbinding kunnen behouden!

Post-moderne tijd

In deze tijd zie ik in mijn praktijk voor therapie en coaching veel kinderen die ‘losgeslagen’ zijn. Ze denken alles te mogen zeggen. Hoe kwetsend een mening ook mag zijn voor een ander, ze denken er recht op te hebben. Omgaan met een ‘nee’ vinden ze moeilijk. Laat staan dat ze verliezen tijdens een spel met gym. Hun lontjes zijn kort en het moet gaan zoals zij het willen, anders worden ze boos of opstandig. Dit stoppen ze niet onder tafels of stoelen, nee erger, ze schreeuwen het van de daken en zijn overtuigd van hun gelijk. Voor hun omgeving is dit lastig. Veel volwassenen zien de kinderen in deze tijd als hun gelijke. Ze zijn niet tegen ze opgewassen en durven ze niet te begrenzen. Zo bekrachtigen ze onbewust het opstandige en narcistische gedrag. 

Wat kinderen nodig hebben in deze overgangstijd

De Maya’s vertellen ons dat we leven in eenheid met alles wat er is. Vanuit deze eenheid zijn er 20 oer-eigenschappen die bij je horen. Elke oer-eigenschap bestaat uit meerdere lagen (frequenties) en hebben zowel een lichte kant (potentie) als een schaduwkant in zich. Hoe meer wij als volwassenen de potentie van deze oer-eigenschappen in onszelf integreren, hoe beter wij onze kinderen kunnen begrijpen en begeleiden. Kinderen hebben dus ouders nodig die een positief rolmodel zijn. Ouders die er als vader- of moedermens voor ze zijn met al hun kwaliteiten èn tekortkomingen. Maar al te vaak zie ik ouders in hun ouderrol zitten: ‘Denk aan dit… Pas op voor dat… Waarom heb je dit vergeten… Het hoort dat je om 17 uur… enz’. Wat kinderen van ze vragen is echter heel wat anders. Als ouder gaat het er vooral om dat je ‘echt’ mag zijn. Dus heb je verdriet, dan huil je. Ben je boos, dan laat je het door je heen ‘bozen’. Ben je blij, dan lach je. Door open en kwetsbaar te leven ben je duidelijk voor je kind. Hij ziet dan geen tegenstrijdige signalen: ‘Mama doet opgewekt maar ik voel dat ze moe en geprikkeld is.’ Kinderen doen dit van nature, totdat ze van ons, volwassenen, hebben afgeleerd dat het oké is om boos te zijn, te huilen of bang te zijn. Ik weet nog goed dat onze kinderen peuter en kleuter waren. Met behulp van een therapeut die we destijds bezochten, werd ik me bewust van het feit hoe vaak ik tegen mijn kinderen zei als ze huilden: ‘Stil maar. Rustig maar’ en vervolgens zo snel mogelijk naar een oplossing zocht zodat hij zich weer fijn zou voelen…

Jonge pioniers

Wanneer we kinderen van jongsaf aan in verbinding met hun hart en natuurlijke kern laten leven, groeien ze op als pioniers. Een pionier is niet bang. Hij gebruikt zijn nieuwsgierigheid, onbevangenheid, moed en wijsheid. Hij gaat als het nodig is van het gebaande paadje af. Hij onderzoekt de mogelijkheden en volgt zijn verlangen. Dit is wat kinderen doen als ze 1 a 2 jaar zijn en een gezonde hechting hebben meegekregen. Ze leven vanuit verbinding met de Bron en voelen zich één met alles en iedereen. Hij volgt zijn hart en wanneer hij wil bouwen, pakt hij de blokken en wanneer hij naar buiten wil, pakt hij zijn jas. Wanneer ze boos zijn, laten ze dat horen en wanneer ze pijn hebben, huilen ze. Dit blijven ze doen wanneer ze daarin door hun ouders voorgeleefd worden.  

Bewustzijn

In deze huidige overgangstijd wordt van ouders gevraagd meer dan ooit om bewustzijn gevraagd. Bewust ‘zijn’ van hoe je reageert, welke (onbewuste) verwachtingen je hebt of welke (onbewuste) angsten je drijven. Daar waar je niet vanuit je hart leeft, zal je kind je spiegelen. Hij doet dit door onhandig of moeilijk gedrag, emoties of ziekte. Het is de kunst om daar ‘doorheen’ te kijken en de onderliggende boodschap achter te zien. De oer-eigenschap Witte Spiegel uit de Tzolkin vertelt je namelijk dat wat je mooi vindt aan de ander, iets in jezelf is wat geïntegreerd mag worden. Dat wat je moeilijk vindt aan een ander, vraagt in jezelf om transformatie. Het is niet het moeilijke gedrag van je kind waar je last van hebt. Het is een eigen (onbewust en verdrongen) deel dat je via je kind herkent en in jezelf tot heling wil komen. 

Oer-eigenschappen

Vanuit de Mayakalender (Tzolkin) maak je dagelijks (vaak onbewust) verbinding met de 20 oer-eigenschappen die er zijn. Vanuit het licht òf de schaduw. Het leven ondersteunt je om deze beide kanten in jezelf te omarmen en integreren. 

Dit zijn de 20 oer-eigenschappen die je vanuit de lichte kant (de potentie) ter beschikking hebt en van jou een heel en puur mens maken:In hoeverre leef jij vanuit vertrouwen? Geloof je dat het Universum je altijd geeft wat je nodig hebt zelfs als alles tegen lijkt te zitten? Dit is het oer-vertrouwen dat vanuit het gedachtegoed van de Maya’s bij nummer 1 hoort. Ze noemen deze oer-eigenschap de Rode Draak. Bij 2 (‘Witte Wind’) wordt bedoeld dat je je eigen waarheid vertelt. Dat je je laat horen, ook al denkt iedereen anders. Of neem nummer 6 (‘Witte Wereldoverbrugger’), de overgave. Durf jij de controle los te laten en vanuit overgave te leven? Zelf ben ik vanaf 2012 bewust actief met de mogelijkheden vanuit de Tzolkin. Mede hierdoor heb ik mezelf geheeld van reuma en heb ik ontslag in het onderwijs genomen. Doordat ik ben gegroeid in het liefhebben van mezelf en vertrouwen op mijn hartswijsheid, kwam er meer rust in ons gezin. Doordat ik nu in balans ben, kwamen onze pubers in balans en staan ze zelfbewust en sociaal in het leven. 

Richting

Kinderen hebben richting in hun leven nodig. Ze vragen van jou om liefde, vrijheid, overgave en begrenzing. Het zijn wijze zielen die met hun eigen ervaring uit vorige levens bij je gekomen zijn. Dit wil niet zeggen dat je ze helemaal vrij moet laten. Nummer 15 is de oer-eigenschap van de ‘Blauwe Adelaar’. Visie is het containerwoord dat hierbij hoort. Een adelaar ziet het grote plaatje. Hij leeft vanuit het grote geheel en ziet van daaruit de kleinste details. Daar waar het om de veiligheid en het emotionele welzijn van kinderen gaat, zal hij begrenzen en assertief zijn. Daarmee vertelt hij kinderen dat ze belangrijk voor hem zijn en dat hij meer kan overzien dan hun prille, korte-termijn bewustzijn. Oer-eigenschap nummer 16 staat voor strijdvaardigheid. Hierbij hoort de ‘Gele Krijger’. Met zijn intelligentie en wijsheid strijd hij voor een betere wereld. Hij weet dat je geluk niet uit een boek kunt leren. Geluk ontstaat wanneer je in verbinding staat met je innerlijke stem en je van daaruit handelt. Hij stelt vragen en gaat onbevreesd op pad. Je helpt je kind deze verbinding met zijn ‘innerlijke autoriteit’ behouden door hem open vragen te stellen. Dit zijn vragen die beginnen met: wie, wat, waar, hoe en wanneer. ‘Waarom’ vragen zijn minder geschikt. Hierdoor klappen kinderen snel dicht omdat het impliceert aan een schuldgevoel: ‘Heb ik het weer niet goed gedaan?’ Mijd deze dus liever. 

Manifesteren

Ook jij hebt 13 scheppingskrachten ter beschikking waarmee je de toekomst aantrekt zoals jij wenst; voor jezelf òf het grote geheel. Waar verlang je naar? In verbinding met de natuurlijke tijd die bij de Tzolkin hoort, leer je hoe je hier gebruik van maakt. Meer dan ooit vraagt het leven om stuurman van je eigen leven te worden. Met behulp van dit zelfhelingssysteem van de Maya’s kunnen we de overstap van leven vanuit slachtofferschap naar regisseur maken. Van overleven naar leven. Van controleren naar overgave. Je ziel is leidend in je leven. Onderzoek je binnenwereld en ontdek wat jij onbewust naar buiten uitzendt. Herstel de verbinding met je pure zelf en ontdek het waarom van de gebeurtenissen in je leven nu. Leer je les en laat vervolgens los wat je niet langer dient. Onze kinderen zullen je er dankbaar voor zijn.

Innerlijk Kompas

Jonge pioniers leven vanuit verbinding met hun innerlijk kompas. Ze weten wie ze zijn en geven hier op een natuurlijke manier uiting aan. Het Innerlijk Kompas is vanuit de Tzolkin een hulpmiddel dat ouders vanuit de Maya-astrologie inzicht geeft in het plan van hun ziel. Wanneer je weet wie je werkelijk bent en hoe je jouw eigen levenspad loopt, ben je een positief rolmodel voor je kind. Voor kinderen is er speciaal het IK-KOMPAS ontwikkeld. De wereld snakt naar jonge pioniers, naar transformatie en vernieuwing. Daarvoor hebben ze de steun en hulp van volwassenen nodig. Die volwassene ben jij!

Wens je meer inzicht in jouw pure, natuurlijke zelf? Klik dan op onderstaande link! https://www.hartgedragenouderschap.nl/innerlijk-kompas/ 


In Lak’ech,

Sandra Bolte

(Frequentie)therapeut, Coach Hartgedragen Ouderschap, ontwikkelaar Tzolkind

Reacties